Zarządzanie konfliktem w zespole

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej i specjalistów wybranych działów firmy.
CELE SZKOLENIA
Nabycie kompetencji pomocnych w radzeniu sobie w sytuacji konfliktowej i aktywnym zarządzaniu konfliktami w organizacji oraz wypracowanie własnego stylu postępowania przy rozstrzyganiu sporów.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Przeciwdziałać konfliktom w zespole.
  • Konfrontować się z już zaistniałym konfliktem.
  • Wykorzystywać sytuacje konfliktowe do rozwoju firmy poprzez tzw. twórczy konflikt.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.