Zarządzanie zmianą

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Menedżerowie, kadry kierownicze oraz właściciele przedsiębiorstw stojący w obliczu konieczności rozwoju i/lub zmian w organizacji czy powierzonym dziale.
CELE SZKOLENIA
  • Wyposażenie uczestników szkolenia w odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu szybkiego i sprawnego wdrażania innowacji w firmie.
  • Zbudowanie świadomości celowości wprowadzenia zmian oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa.
  • Zapoznanie z czynnikami sukcesu oraz możliwymi problemami z wprowadzeniem zmian.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Procesu zmian.
  • Szybkiego i sprawnego wprowadzenia innowacji.
  • Strategii wprowadzania innowacji.
  • Budowania postawy proinnowacyjnej i kreatywnej personelu.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu